آیا بلاکچین دموکراسی بعدی است؟

دموکراسی در بلاکچین

دموکراسی در بلاکچین مقاله پیش رو با موضوع دموکراسی در بلاکچین قبل تر در صفحه ویرگول کارچین منتشر شده بود که در ادامه نیز آن را می‌خوانیم: هر کدام از موضوعات زیر، زیر مجموعه یک یا فصل مشترک چند مفهوم از چهار مفهوم «رمزنگاری»، «سیستم‌های توزیع‌شده»، «اقتصاد» و «حکومت» است. برای مثال «مقررات‌گذاری» فصل مشترک «اقتصاد» و «حاکمیت»، «جاسوسی» فصل مشترک «حکومت» و «رمزنگاری» و «دست نامرئی» آدام اسمیت فصل مشترک «اقتصاد»، «حکومت» و «سیستم‌های توزیع‌شده» است. تنها «بلاکچین» فصل

ادامه

مصاحبه با دکتر محمدعلی مداح علی (تکنیکال منتور کارچین و رئیس آزمایشگاه بلاکچین شریف)

مصاحبه با تکنیکال منتور کارچین، دکتر محمدعلی مداح علی

کارچین | می‏‌خواهیم اوبر غیرمتمرکز راه بیندازیم! مصاحبه ای که در ادامه می خوانید پیش‌تر در صفحه ویرگول کارچین منتشر شده بود، ما در این مصاحبه با دکتر محمدعلی مداح علی، تکنیکال منتور کارچین از مواردی صحبت می کنیم که در ادامه خواهیم خواهند: دشواری درک مدیریت غیرمتمرکز را چگونه می‌توان کاهش داد؟ زمینه‌‌های رونق بلاکچین و نقش حاکمیت در ترویج این تکنولوژی چیست؟ اصولا مزیت‌‌های بلاکچین چقدر می‌تواند برای یک تغییر بنیادین در کسب وکارها، انگیزه ایجاد کند؟ استارتاپ

ادامه