آیا بلاکچین جلوی کاهوهای غیربهداشتی را خواهد گرفت؟

والمارت و بلاکچین

از والمارت تا تریدلنز: کاربردهای بلاکچین در صنعت حمل‌‌ونقل یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری بلاک‌چین، تراکنش‌ها معاملاتی است که در زمینه ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. بیت‌کوین فقط یک نمونه کوچک از کاربرد گسترده این فناوری سحرانگیز است. بیت‌کوین عملکردی متفاوت از بانک‌‌داری سنتی دارد؛ زیرا در بانک‌داری سنتی شاهد تراکنش‌ها و معاملاتی هستیم که از یک مرکز، کنترل و مدیریت می‌شوند ولی بیت‌کوین یک مبحث توزیع‌شده و پراکنده است. هر کدام از کاربران که سابقه معامله در یک زنجیره را

ادامه