قسمت اول بلاک‌پارتی: مراقبت از اعتماد و اطمینان مصرف‌کننده

یک عکاس به ما نشان می‌دهد که چگونه فناوری بلاکچین اعتماد مشتری را تقویت می‌کند مدت زمان ایونت: ۳۴ دقیقه نام هنرمند: جرمی لاکرواکس/عکاس روشی که محصول یا خدمات توسط بازاریابان به تصویر کشیده می‌شود نوعی هنر است. اما اگر بتوانیم فراتر از تصاویر و کلمات برای ارائه داستان واقعی در پشت آن محصول یا خدمات پیش برویم، چه می‌کنیم؟ IBM Blockchain موقعیت منحصر به فردی برای کمک به آن دارد و حقیقت قابل تأییدی را به داستانی اضافه می‌کند

ادامه